Vacío

Total: 0,00 €

Autores

Carlos Francisco Velasco Souto

Profesor Titular de Historia Contemporánea, Departamento de Humanidades, Universidade da Coruña. Línea de investigación: Historia social gallega. Sus publicaciones más recientes incluyen: et alt, (2003), Historia do mundo do traballo. CIG, Santiago de Compostela, (2002), O Agrarismo galego. Edicións Laiovento, Santiago de Compostela. (2000a), Galiza na II República. Vigo, Edicións A Nosa Terra. (2000b), Labregos insumisos. Santiago de Compostela, Edicións Laiovento. (1995), Agitacións campesinas na Galiza do século XIX. Resisténcias anti-senhoriais no tránsito do Antigo Regime á sociedade liberal (1808-1820). Edicións Laiovento, Santiago de Compostela.

Compartir